Doğum haritalarındaki gezegenlerin, kendi burç, derece ve dakikasına ulaştığı anda çıkarılan haritaya Gezegen Dönüş haritası denir. Sadece Güneş ve Ay için değil, diğer gezegenler için de dönüş haritası çıkarılıp yorumlanabilir. Retro hareket yapan gezegenlerde dönüş yapılan her an için birden fazla dönüş haritası çıkarılmalı ve kendi zaman aralıkları dahilinde çıkan her bir harita ayrı ayrı yorumlanmalıdır.

Gezegen dönüş haritalarında gezegenin bulunduğu burç, derece ve dakikası değişmez yalnız ASC ve ev dereceleri değiştiği için gezegenin bulunduğu ev farklı olur ve ev konuları ona göre yorumlanır.

Her gezegenin dönüşü için kullanılan isimler ayrıdır. Örneğin; Güneş dönüş için Solar, Ay dönüş için Lunar, Merkür dönüş için Merkar, Venüs dönüş için Venar, Mars dönüş için Marsar, Satürn dönüş için Satürnar, Jüpiter dönüş için de Jüpar denilmektedir.

Bireyler için çıkarılan gezegen dönüş haritaları, ülkeler, şehirler, şirketler için de çıkarılabilir. Her bir gezegenin dönüş haritası, kendi konuları dahilinde değerlendirilmelidir. Örneğin sevgi, ilişkiler ve para konuları için Venar, kariyer ve sağlam adımlarla toplumda başarı sağlayacağımız konular için Satürnar, iletişim ve diğer insanlarla olan zihinsel alışverişimiz için Merkar incelenmelidir. Bunun dışında eğer ki 5.evinizi Aslan burcu kesiyorsa, aşk ilişkilerinizle alakalı Venar’a ilaveten Solar harita da yorumlanabilir.

Her gezegenin dönüş haritası kendi konularına bağlı kalınarak incelenmeli ve kemik yorum alınmalıdır. Ancak -semboliklere bağlı kalınarak- sentez yorum yapılabilir Örneğin Marsar haritanızdan yola çıkarak 2.evinizin yorumunu yapmanız; sizin para kazanmak için(2.ev konusu) en çok hangi alanlarda efor ortaya koyacağınızı(mars) gösterebilir.

Her bir gezegen dönüş haritası başlangıç gününden, bir sonraki dönüş zamanının gerçekleşeceği ana kadar geçerlidir. Örneğin Türkiye’nin 4.evinde 7 derece, 24 dakika Terazi burcunda konumlanan Mars, 25 Kasım 2015 tarihinde yeni bir dönüş haritasına geçecek ve bir sonraki dönüş zamanı olan 3 Kasım 2017’ye kadar geçerli olacaktır.

Dönüş haritalarıyla ilgili bilgi verdikten sonra Türkiye’nin Marsar (Mars Dönüş) haritasıyla ilgili değerlendirmelerimi aşağıda belirtiyorum:

-Çıkan Mars dönüş haritasının ASC’sini Yay burcu kesmektedir ve kıstırılmış burç olarak da Oğlak burcu bulunmaktadır. ASC’nin ilk lordu Jüpiter; Başak burcunda ve 9.evdedir. ASC’nin 2.lordu Satürn ise Yay burcunda ve 12.evdedir. Haritanın esas sahibi olan Mars da(aynı zamanda ASC kıstırılmış Oğlak burcunun yücelim yöneticisidir) 9.eve düşmektedir. Dolayısıyla yaklaşık bu 2 sene boyunca ülkenin eylem planlarının, aksiyonlarının, yansıtacağı enerjisinin 9.evi sembolize eden; ülkenin dış ilişkileri, deniz ve hava taşımacılığı, yayıncılık, astroloji, medya, üniversite ve yüksek öğrenim kurumları, akademisyenler, hukuk mensupları, dini oluşumlar ve dini liderler üzerinde etkin olacağını, Mars ve Mars’ın yöneticisi Venüs’ün Pluto’dan aldıkları sert açı ile zaman zaman bu kesimin çıkışlarında zorlanma yaşayacaklarını ve baskı altında kalacaklarını, dini terörü anlatan 9.ev Mars’ının bir süre daha gündemde olacağını düşünebiliriz. Ayrıca diğer ASC lordunun 12.ev konumuyla birlikte de gizli düşmanlıklar ve gizli oluşumların gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

-Dönüş haritalarının ASC derecesinin natalde hangi eve düştüğü de o ev konularının gündeme geleceğini dair ipuçları verir. Mars dönüş haritasının ASC’sini 27 derece 52 dakika Yay burcu kesmektedir ve bu derece ülkenin doğum haritasında 6.evine düşmektedir. En temel anlamıyla 6.ev konuları da çalışan ve halka hizmet eden kesim, işçiler, salgınlar ve yaygın hastalıklarla ilgilidir. Demek ki bu süre içinde ülkede bu alanlarla ilgili de zorlanma ve mücadelelerin ortaya konacağı belirtebiliriz.

-Türkiye’nin natal haritasındaki Mars, 4.evde, ülke topraklarını, iç güvenliğimizi, ülke sınırlarını ve sınırları korumak adına terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi, deprem ve göçükler gibi toprağa bağlı değişimleri, ülke madenlerini, ülke iklimini yöneten alanda konumlanmıştır ve 4.ev çizgisi, Marsar haritada Jüpiter ile kavuşum yapmaktadır. Buna ilaveten dönüş haritasında Mars 4.evden geldiği için kabaca 4.ev konularının bu 2 sene boyunca genişleme ve büyüme etkisiyle (Jüpiteryen enerji) birlikte görünür olacağını düşünebiliriz.

-Ölümlerle ilişkili Ay Düğümü ve Jüpiter’in(harita lordu) 9.evde kavuşumda olması da yukarıda 9.ev konularında belirttiğim alandaki olay ve kişilerle ilgili tatsız haberlerin duyulabileceğini, özellikle dini oluşumlar yoluyla gelebilecek toplu ölümleri maalesef ki düşündürmektedir. Buradaki tek temennim ve beklentim Jüpiter’in zayıf olduğu Başak burcunda konumlanmış olması nedeniyle vadettiklerini yüksek oranda karşılayamama ihtimalidir.

-Mars dönüş haritasının 2. ASC lordu olan Satürn haritada 12.evde ve 7/9 ev lordları olan Merkür ile kavuşumdadır. Uluslararası ilişkiler ve anlaşmalar, dış ülkelerle olan mutabakatlarda gizli kapılar ardında anlaşmalar yapılabileceğini ve 4.ve 11.evden gelen Mars’ın kavuşuma olan uyumlu açısı ile parlamento kapsamında muhalefetin de desteğinin alınacağını söyleyebiliriz.

-Mars’ın yöneticiliğini yapan Venüs, 10.ev girişinde gayet görünür bir evde ve güçlü olduğu Terazi burcundadır. Bu Venüs ile Mars’ın birlikte yönettiği şehvet, cinsellik ve siyasetçiler gibi konular için iyi bir durum gibi gözükmekle birlikte, ASC’deki Pluto’dan sert açı alıyor olması nedeniyle bu 2 sene boyunca gene kadınlara yönelik şiddet olaylarının olabileceğini belirtebiliriz. Kaldı ki Mars dönüş haritasının Şehvet(eros) noktasına baktığımda da, noktanın Uranüs ile kavuşumda, Venüs’e karşıt olduğunu gördüm, bu da maalesef bu paragrafı destekler niteliktedir. Pars Nemesis(intikam) noktası da Venüs ile kavuşumdadır ve kadın figürlerin alacağı zararı ekstra düşündürmektedir.

-Mars’ın yöneticiliğini yapan Venüs 10.ev yerleşimiyle birlikte ayrıca İktidar Partisi’ni temsil etmektedir ve iktidarın güçlü bir konumu olsa da zaman zaman alacağı aksiyonlarda zorlanma ihtimaline ve kendi içindeki sert değişim dönüşümlere işaret etmektedir.

Her ne kadar yorumlar ülke açısından zorlayıcı olsa da; ancak iyiyi, güzeli ümit ederek hayatta kalabileceğimizin bilinciyle herkese barış dolu günler dilerim.

Sevgilerimle,

Pınar GÜRÇAY

Astroloji Danışmanı ve Eğitmeni