ASTROLOJİ DERGİSİ Kasım Ayı sayısı için yazdığım TÜRKİYE’NİN YENİ GÜNEŞ DÖNÜŞ HARİTASI ile ilgili yaptığım öngörüleri sizlerle paylaşıyorum.
28 Ekim 2016’dan başlayıp 1 sene boyunca geçerli olan öngörülerin bir kısmı zaten Kasım-Aralık aylarında ve Ocak ayının ilk haftasında maalesef gerçekleşti. Yazının teslim tarihi 20.10.2016 idi. Umarım bundan sonra daha güzel günlerde buluşabiliriz. Ülkenin yıllık alacağı etkilerle ilgili analizim şöyledir:

Doğum haritalarında güneşin natal pozisyonundaki burç, derece ve dakikasına ulaştığı anda çıkarılan haritaya Güneş Dönüş haritası denir. Transit güneşin günlük aldığı hıza göre güneş dönüş haritaları bazen doğum günümüzle aynı günde, bazen de bir gün öncesinde veya sonrasında çıkar. Güneş dönüş haritalarında güneşin bulunduğu burç, derece ve dakikası değişmez yalnız yükselen ve ev dereceleri değiştiği için güneşin bulunduğu ev farklı olur ve ev konuları ona göre yorumlanır.

Bireyler için çıkarılan güneş dönüş haritaları; ülkeler, şehirler ve şirketler için de çıkarılabilir. Natal harita bilgileri “29 Ekim 1923, saat 20.34.44, Ankara” olan Türkiye’nin yeni güneş dönüş haritası 28 Ekim 2016 tarihinde başlamış olup, 1 yıl süreyle geçerli kalacaktır.

Türkiye’nin yeni güneş dönüş haritasıyla ilgili değerlendirmelerimi aşağıda belirtiyorum:

-Bu bir yıllık süreçte ülkenin; Türk Silahlı Kuvvetleri, polis teşkilatı ve kolluk kuvvetleri, askeriye, memurlar, çalışan kesim, işçi partisi ve işçi sendikaları, hastaneler, sağlık kuruluşları, sağlık teşkilatı, salgınlar ve hastalıklarla ilgili gündemi olacağını görüyoruz. Dış ilişkiler, uluslararası hukuk, dış ticaret dengesi, diğer ülkelerle arasında siyaset dili, din konuları ve dini oluşumlar da ekstra önem kazanacaktır. Bu konularda Türkiye’nin önemli süreçlerden geçeceğini, kendine yeni yol ayrımları çizeceğini söyleyebilirim.

-Yükselende bulunan Venüs-Satürn kavuşumu, Türkiye’nin parasal kaynakları ve yatırım planlarıyla ilgili kısıtlamaya gidebileceğini; ülkenin mali durumunu anlatan 2.evdeki Mars’ın Uranüs ile olan keskin açısı da ülkeyi ekonomik krizin ve istikrarsızlığın beklediğini göstermektedir. Maalesef dengeler ciddi anlamda bozulabilir. Ülkenin borçlar alanından gelen Ay, Jüpiter ile kavuşumdadır ve Türkiye’nin borçlanma planına gideceğini göstermektedir.

-Güneş haritada doğal afetleri gösteren alanda, yanık Merkür ile kavuşumdadır. Merkür’ün geldiği ev, Güneş’in ve Merkür’ün Neptün ile arasındaki rahat akış, ülke topraklarını gösteren Mars’ın Uranüs ile olan sert açısı maalesef ki birçok açıdan deprem olasılığına veya diğer doğal afetlere çıkmaktadır.

-Ülke haritalarında savaşı, terörü, patlamaları, yangınları, saldırıları gösteren Mars’ın geldiği ev konumu, Pluto ile kavuşumu ve Uranüs ile olan gerilimli açısı; sınırlarda savaş ihtimalini, ülke topraklarına gelebilecek tehdidi, yeraltına, madenlere, göçüklere bağlı tehlikeleri, yangın veya patlamaları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik kollarına yapılacak saldırıları, ülke sınırlarındaki hareketliliği, ani ve beklenmeyen bir anda oluşabilecek tehlikeleri göstermektedir.

-Terazi burcundaki Jüpiter-Ay kavuşumu hukuki anlaşma yoluyla ülkeye mülteci kabulünün devam edeceğini, nüfusta artış olacağını anlatmaktadır.

-Haritanın tepe noktasında bulunan ve iktidar partisini gösteren terazi burcundaki Ay-Jüpiter kavuşumu, ülkenin bu 1 yıllık süreçte başkanlık sistemi veya erken seçimle ilgili karar alacağına ve seçimlere olan katılımın çokluğuna işaret etmektedir.

-Muhalefet partisini gösteren Mars’ın Uranüs ile olan zorlu açısı gene 1 sene içinde muhalefeti zorlu ve krizli bir dönemin beklediğini göstermektedir. Muhalafetin planları bir anda değişebilir, kararlılığını sağlaması güçleşebilir, dışarıya verdiği imaj zedelenebilir. Muhalefet kesimi ayrıca suikast veya saldırı riskiyle karşılaşabilir.

-Yükselen yöneticisi Jüpiter’in Venüs ile karşılıklı ağırlamada, Satürn ile de yücelimsel karşılıklı ağırlamada olması bu 3 gezegen birlikte hareket edeceğini ve dini oluşumlara, dini liderlere, siyasetçilere, sanatçılara, akademisyenlere, ülke liderlerine ve hatta sporculara karşı hukuki davaların ve yargılama süreçlerinin devam edeceğini göstermektedir.

-Sporcular ve sanatçılar alanından gelen Mars’ın Uranüs ile olan gerilimli açısı, bu kesimden tanınmış, otorite konumundaki insanların suikast ve yaralama tehdidi altında olabileceğine veya yaşam sonuna işaret etmektedir.

-Gazeteciler, öğrenci/öğretmen kesimi ve genç kesimi anlatan ve haritanın hukukçularını, baroyu, danışmanlarını, siyasetçilerini, dış ülkelerle olan ilişkilerini, dini liderler ve cemaatlerini, hava ve deniz teşkilatını anlatan gelen Merkür’ün yanık olması bu alandaki kişilerden yana şüphe ve şaibeye düşürücü haberler çıkabileceğini, bu kesimden bazı kişilerin günah keçisi misali kurban gitme enerjisinde olabileceğini göstermektedir.

Ülkemize güzel ve hayırlı olaylar getirecek bir sene olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Pınar GÜRÇAY