Genel Özellikleri: Kış mevsiminin oturduğu, mevsim şartlarının sabitlendiği Kova sürecinden sonra Güneş Balık burcuna geçer. Kış mevsiminin son döngüsüdür, ilkbahara hazırlıklar başlar. Bu nedenle değişken bir enerjidir. Kendinde hem kışın son dönemini, hem de bir sonraki mevsim olan ilkbaharın özelliklerini barındırır.

Balık burcu su elementine aittir ve değişken burçlardandır.

Astrolojide –Yay burcuyla birlikte- maneviyatı, dini, umutları, yayılma ve genişlemeyi, vizyon sahibi olmayı anlatan Jüpiter gezegeninin yönetimindedir. Yalnız Balık burcundaki Jüpiter etkisi Yay burcuna göre çok daha evrenseldir. Balık burcu doğum haritasında 12 burcun en sonudur, tüm burçlar bitmiş, dünyevi işlerden geçilmiş, en sonunda Balık burcuna, kolektif bilince, fedakarlığa, buğulu bakışlara, kurban psikolojisine varacak kadar olan evrensel sevgiye, hayal gücüne ve rüyalara, ruhani ve manevi konulara gelinmiştir.

Birlikte olma ve beraber hareket etme duygusunu, uyum ve ahengi, ilişkileri anlatan Venüs gezegeni ise Balık burcunun 27.derecesinde yücelir.

Karakter Yapısı: Kendinden önceki her burcun özelliklerinden biraz barındırdığı için empati yeteneği çok gelişmiştir. Hassasiyeti ve insanlık bilinci yoğundur. Olayların görünür olan değil görünmeyen yönlerini de sezebilir, kolektif bilinçten gelen bilgiye ulaşması kolaydır. Yaratıcılığı, hayal gücü, hisleri, duyguları ve duyarlılığı güçlüdür. Dünyevi işlerin çok kendine göre olmadığını düşünür, somut dünyadan ziyade, ilişkilerde soyut ve manevi tarafla ilgilenir, duygusal tatmine önem verir. Hayat tecrübesinde öğrenmesi gereken; olaylar karşısında herkesin kendi inisiyatifini kendi eline alması gerektiğidir. Yaşamda zorluklar hep var olacaktır. Yılmadan devam etmek, zorluklar karşısında geri çekilmemek, pes etmemek gerekecektir.

İlişkilere Bakış Açısı: Diğer su elementi burçlarda olduğu gibi, Balık burcu da olaylara ve insanlara yaklaşırken kendini kolay açamaz, kırılmaktan, yanlış anlaşılmaktan korkar, hassas ve ürkek bir yapısı vardır. Ancak gerçekten güvendiği insanların yanında kendini rahat hisseder. Kaba saba, yüksek sesle konuşan, empati yeteneği gelişmemiş, duygu dünyası ve hayal yeteneği sınırlı olan insanlarla ilişki kurmak istemez. İlişkilerinde yardımlaşma enerjisi ve İlahi sevgisi o kadar yüksektir ki bazen yaptığı fedakarlıklarla kendini kurban etme noktasına gelebilir.  Birlikteliğinde maddi konular her zaman ikinci plandadır, sevdiği insan için tüm imkanlarını kolayca paylaşabilir.

Mesleki Özellikleri: Sanatçılarda, yazarlarda, ressamlarda, müzisyenlerde, şairlerde, şarkı sözü ve senaryo yazarlarında, şifacılarda, hastabakıcılarda, hemşirelerde, gönüllü yardım kuruluşlarında çalışan kişilerde Balık burcunda gezegen yerleşimi görülür.

Vücutta Yönettiği Alanlar: Sağlık açısından ayaklar(topuk hariç), duyular, vücudun hormonsal dengesi, organ bağışı, enzimler, transplantasyon ve salgınlar Balık burcu ile ilgilidir.